Vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupujúci právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ako to urobiť?

Ak chcete odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, teda vrátiť tovar bez udania dôvodu, musíte do 14 dní od prevzatia tovaru tento tovar odoslať doporučene späť na adresu predajne:

BODYBE Europe, s.r.o., K Zastávce 546/22a, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

Tovar musí byť v pôvodnom obale vrátane dokladu o zakúpení, kompletné a nepoškodené.

K odstúpeniu od zmluvy môžete využiť písomnej žiadosti, ktorú priložíte k vrátenému tovaru, alebo nám môžete žiadosť odoslať elektronicky na adresu info@bodybe.sk.

Peniaze za tovar Vám vrátime vrátane poštovného a balného najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej výške kupujúci.

Náležitosti odstúpenie od zmluvy

  • Špecifikácia zmluvy (číslo objednávky, číslo daňového dokladu, názov tovaru, dátum objednania tovaru a dátum prijatia tovaru)
  • Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, adresu, email, telefón)
  • Cena (spôsob, akým bola cena uhradená, navrhnite aj spôsob, akým chcete peniaze vrátiť)
  • Dátum a podpis

Reklamačný poriadok

Pri reklamácii sa Vám budeme snažiť vyjsť v ústrety a záležitosť neodkladne riešiť.

K rýchlemu a úspešnému vybaveniu reklamácií dodržujte, prosíme, nasledujúce podmienky:

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je chybný, nefunguje či poškodené, oznámte nám zistené chyby čo najskôr emailom na adresu info@bodybe.sk, prípadne telefonicky +420 777 214 314 alebo doporučene písomne ​​bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí obsahovať popis zistených závad a ich prejavov. Zistené závady nahláste min. však do troch dní vrátane dátumu prevzatia dobierky, kde s Vami budú dohodnuté podmienky reklamácie. Po uplynutí trojdňovej lehoty na reklamáciu, nebude reklamácia braná do úvahy.

Záručná lehota sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodborným či nešetrným zaobchádzaním.

Tovar vraciate na vlastné náklady. Tovar nie je možné vracať na dobierku, akékoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať. Pri splnení týchto podmienok bude nakupujúcemu vrátená finančná čiastka do 14 dní od obdržania vráteného tovaru (čiastka zaplatená za poštovné sa nevracia). Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemá vadu alebo sa naň záruka nevzťahuje, je povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavením reklamačného procesu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.